Login

Tato aplikace byla přenesena na novou adresu: https://apl.trz.cz/WEB/UCETNIC/NaklPoh.nsf
Aplikace na adrese www.trz.cz přestane být funkční v průběhu dubna. Prosíme, upravte si včas svou záložku k této aplikaci.

Přihlašovací jméno:


Heslo: