Registrace dodavatelů náhradních dílů strojních a elektro

Registrační formulář je určen primárně pro nové dodavatele, kteří doposud nejsou registrovanými dodavateli v Třineckých železárnách a mají zájem o případnou spolupráci. Vyplněním formuláře budete zařazeni do databáze potenciálních dodavatelů ND strojních a elektro s možností následného zařazení do IS skupiny TŽ-MS. registrací nevzniká ze strany TŽ-MS vůči registrovanému žádná povinnost ani obchodní vztah.

Registrační formulář

Prosíme o vyplnění následujících údajů:


 Název firmy:


 Sídlo:


 korenspondenční adresa:


 PSČ:


 www:


 IČ: (povinná položka)*


 DIČ:


 Čísla registrovaných bank. účtů:


 Oblast činnosti:


 Kontaktní osoba (hlavní kontakt):


 jméno a příjmení, titul:


 funkce:


 telefon:


 e-mail:


 Kontaktní osoba 2 (nepovinné):


 jméno a příjmení, titul:


 funkce:


 telefon:


 e-mail:


 Kontaktní osoba 3 (nepovinné):


 jméno a příjmení, titul:


 funkce:


 telefon:


 e-mail:

 Informace o společnosti (výrobní a obchodní možnosti, reference apod.):


 Průměrný roční obrat za poslední 3 roky:


 Počet zaměstnanců:Platnost do:


PŘÍLOHY:
Certifikáty, BOZP, Zdravotní a odborná způsobilost zaměstnanců, Pojištění činnosti, Reference:
Děkujeme Vám za vyplnění registračního formuláře.
Vámi vložené údaje budou předmětem obchodního tajemství.(c) MORAVIA STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.