JÍDELNÍČEK - ADMINISTRAČNÍ SYSTÉM

Servery, na kterých je provozována tato aplikace,
mají své profylaktické odstávky, a to v časech:
Pátek 05:30 - 06:00
Pátek 15:30 - 16:00
V uvedených časech proto tato stránka:
(a aplikace) nebude dostupná.

Username / Uživatelské jméno
Password / Heslo