Username / Uživatelské jméno
Password / Heslo

 

Vážení obchodní partneři,

spolupráce s Vámi umožňuje našim zaměstnancům vybírat si z široké škály volitelných zaměstnaneckých výhod benefity dle svých preferencí.

Děkujeme Vám, že své služby poskytujete v souladu s dohodnutými podmínkami a pravidly, obsaženými ve Smlouvě o spolupráci, kterou jsme s Vámi uzavřeli.

Servery, na kterých je provozována tato aplikace, mají své profylaktické odstávky, a to v časech:
     Pátek 05:30 - 06:00
     Pátek 15:30 - 16:00
V uvedených časech proto aplikace pro Benefity nebude dostupná.
© FI - Informatika a telekomunikace, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.