Registrace dodavatelů investičních akcí

Registrační formulář

Prosíme o vyplnění následujících údajů:


 Název firmy:


 Sídlo:


 IČ:


 DIČ:


 Čísla registrovaných bank.účtů:


 Kontaktní osoba 1, jméno:


 Kontaktní osoba 1, e-mail:


 Kontaktní osoba 1, telefon:


 Kontaktní osoba 2, jméno:


 Kontaktní osoba 2, e-mail:


 Kontaktní osoba 2, telefon:


 Kontaktní osoba 3, jméno:


 Kontaktní osoba 3, e-mail:


 Kontaktní osoba 3, telefon:


 Rok založení:


 Právní forma podnikání:


 Služby
 Stavební práce

 Elektro práce


 Technologické a strojní dodávky
 Montážní práce

 Pozn. k předmětu činnosti:


 Roční obrat 2018:


 Roční obrat 2017:


 Roční obrat 2016:


 Počet zaměstnanců:


 Komentář / poznámky:


Platnost do


PŘÍLOHY:
Certifikáty, BOZP, Zdravotní a odborná způsobilost zaměstnanců, Pojištění činnosti, Reference:    

Děkujeme Vám za vyplnění registračního formuláře.
Vyplněný formulář bude předmětem obchodního tajemství.


(c) MORAVIA STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.