Žádáme Vás o vyplnění marketingového dotazníku pro účely evidence Vaší společnosti v interní databázi Moravia Steel a.s.
Veškeré Vámi uvedené údaje budou sloužit jen pro účely společnosti Moravia Steel a.s.
Děkujeme za Váš čas.
Základní údaje o společnosti

Název společnosti Kontaktní osoba
Sídlo Telefon
IČO Mobil
E-mail www stránky
1

Do které skupiny se řadí Vaše společnost?1.a

Která činnost převažuje?1.b

Kolik vlastních dopravních prostředků má Vaše společnost k dispozici?

1.c

Jaká je Vaše celková disponibilita vozového parku v počtu SNV?

2

Rok založení Vaší společnosti:

3

Počet dopravních prostředků dle jednotlivých skupin:

přívěsová souprava s plachtou z toho emisní norma EURO4 a vyšší
návěsová souprava s plachtou z toho emisní norma EURO4 a vyšší
sólo vozidlo s plachtou z toho emisní norma EURO4 a vyšší
návěsová souprava sklápěcí; objem v m3 z toho emisní norma EURO4 a vyšší
návěsová souprava bez konstrukce a plachty-plato z toho emisní norma EURO4 a vyšší
silo návěsová souprava z toho emisní norma EURO4 a vyšší
4

Návěsy typu:

5

Znalost cizího jazyka řidiče silničního nákladního vozidla:

6

Celkový obrat Vaší společnosti v roce :

EUR
V případě nadnárodní společnosti prosím uvést: výši obratu za celou společnost EUR*
výši obratu za pobočku EUR*
                     
                     
* Pište jen číselné znaky (bez mezer, teček, čárek apod.), zaokrouhlete na celá čísla.
7

Podíl silniční přepravy na celkovém obratu společnosti:

- prosím uvést v % *                        
                       
* Zaokrouhlete na celá čísla
8

Jaký podíl z celkového obratu Vaší společnosti tvoří realizace s Moravia Steel a.s.?

- prosím uvést v % *                        
                       
* Zaokrouhlete na celá čísla
9

Máte zkušenosti s přepravou hutních materiálů?10

Máte zkušenosti s přepravou pro automotive?11

Realizujete přepravy sypkých substrátů?12

Realizujete přepravy v rámci ČR?13

Máte možnost sledování vozidel/zásilek přes GPS?14

Je možné objednateli přepravy zpřístupnit sledování zásilek on-line přes web stráky?15

Prosíme uveďte Vaší teritoriální specializaci v rámci silniční nákladní přepravy - vyjmenujte země určení:

1. 2. 3.
4. 5. 6.
16

Vlastníte některý z následujících certifikátů?

17

Jste členem oborové organizace?

18

Druhy poskytovaných služeb (vnitrostátní i mezinárodní):

19

Máte sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na Vámi přepravovaných zásilkách?

Uveďte výši sjednaného pojistného plnění: EUR *

Uveďte název pojišťovny u které máte sjednané pojistné plnění:                      
                   
* Pište jen číselné znaky (bez mezer, teček, čárek apod.), zaokrouhlete na celá čísla.
20

Máte k dispozici vlastní skladovací prostory?

pořadí plocha v m2 lokalizace pořadí plocha v m2 lokalizace
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
21

Pobočky, zastoupení:

pořadí země počet pořadí země počet
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
22

Objednatel přepravy preferuje elektronickou fakturaci (elektronické předávání dokladů - nutnost mít certifikovaný elektronický podpis). Máte o ní zájem?23

Realizované/plánované projekty/investice:

24

Prosíme uvéďte konkurenční výhody Vaší společnosti: