Dotazník - uchazeč  

logo


Osobní údaje:

jiná příslušnost 
Kontaktní údaje:

jiný stát


 
Vzdělání a kvalifikace:


(např. vazačský průkaz, svářečský průkaz, jeřábnický průkaz skupiny X, řidičský průkaz skupiny X…)

kvalifikace


jazyk
jiný jazyk 

Předchozí zaměstnání
Zaměstnavatel Období od Období do

Přílohy:
Příloha 1:
Příloha 2:
Příloha 3:
(Životopis, doklad o vzdělání, kopie certifikátu nebo osvědčení o absolvování kurzu, apod.), aby Třinecké železárny, a.s., Třinec zpracovávaly mé osobní údaje uvedené v dotazníku. Tento souhlas poskytuji pro účel evidence v databázi uchazečů o zaměstnání s možností budoucího oslovení s nabídkou práce, a to na dobu 2 let. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti učiněno písemně na adresu společnosti nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.

* - povinné položky