Personální práce a odměňování
Průmyslová 1000
Staré Město, 739 61 Třinec
ŽIVOTOPISNÝ DOTAZNÍK
Středisko nástupní praxe

Odpovězte na všechny otázky. V případě, že nelze odpovědět, řádek proškrtněte.
.
..Osobní údaje (uvádějte adresu trvalého bydliště)
.

Oslovení:

*
Příjmení:

*


Jméno:

*


Titul:Adresa - město:

*


ulice:

*


č.p.:

*


PSČ:

*


Stát:

*


Místo narození:

*


Stát narození:

*


Datum narození:

*

E-mail:

*


Telefon/mobil:

*


Státní příslušnost:

*


.
..Požadované zaměstnání / Které profesní oblasti dáte přednost?
.V případě více preferencí - číslo 1 znamená nejvyšší preferenci.


..Praxe, pracovní zkušenosti (uveďte všechny praxe)


.

Typ praxe - uveďte odpovídající číslo: 1 - letní brigáda, 2 - odborná praxe, 3 - stáž, 4 - zaměstnání na částečný úvazek, 5 - jiné

Jméno zaměstnavatele

Adresa zaměstnavatele

Období od..

Období do..

Vykonávaná pozice

Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Obor činnosti či odvětví

Typ praxe

.
..Vzdělání, odborná příprava a školení (V případě, že studium probíhá - např. doktorské studium, vyplňte příslušné řádky, v kolonce období uveďte 'od - dosud')
.

Středoškolské studiumObdobí (od - do):Obor:Název školy:Pomaturitní studiumObdobí (od - do):Dosažená kvalifikace / titul:
(např. Diplomovaný specialista / DiS.)Obor:Název školy:Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikaci:
(např. ISCED 5B)Vysokoškolské studiumObdobí (od - do):Dosažená kvalifikace / titul:Obor:Název školy:Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikaciNázev diplomové práce:Doktorandské studiumObdobí (od - do):Dosažená kvalifikace / titul:Obor:Název školy:Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikac:iNázev závěrečné práce:.
..Schopnosti, znalosti a dovednosti
.

Mateřský jazyk:Jazykové znalosti


Posouzení dle "Společného evropského referenčního rámce pro jazyky" - uveďte odpovídající úroveň v rozpětí A1 - C1, popřípadě certifikát

Sebehodnocení:


vepisujte ve formátu "jazyk / úroveň"

Evropská úroveň

:

Porozumění: Poslech

Porozumění: Čtení

Mluvený: Ústní interakce

Mluvený: Samostatný ústní projev

Psaný: Písemný projev

Jazyk

:


Jazyk

:


Jazyk

:


Certifikace

:
A1 - začátečník

A2 - mírně pokročilý

B1 - středně pokročilý (FCE)

B2 - pokročilý

C1 - velmi pokročilý (CAE)

..Sociální schopnosti a dovednosti:Organizační schopnosti a dovednostiTechnické znalosti a dovednosti:Umělecké schopnosti a dovednosti:.
Počítačové znalosti a dovednosti:


MS Office

Lotus Notes

SAP

web:
tvorba stránek, Flash

programování :
Delphi/Visual Basic/Java

Jiné..

1-základní, 2-nižší střední, 3-střední, 4-pokročilý, 5-profesionál
..
Název

Od

Do

Způsob ukončení (např. certifikát...)Absolvované kurzy, stáže,školení, školní projekty:


..

Pobyty v zahraničí:


Země

Motivace k pobytu

Od-do

..Další schopnosti, znalosti a dovednosti:Řidičský průkaz (skupina):.
..Doplňující informace
.

..Z jakých zdrojů jste čerpal(a) informace o možnosti zaměstnání v TŽ ?Hodnocení dosavadních pracovních a mimopracovních úspěchů a ocenění:
(ve studentské vědecké činnosti, apod.)Jaké jsou vaše profesní cíle v dalších pěti letech ?Co považujete za své osobní silné stránky:.
..Přílohy (Doklad o vzdělání, kopie certifikátu nebo osvědčení o absolvování kurzu, apod.)
.

Příloha 1:


Příloha 4:


Příloha 2:


Příloha 5:


Příloha 3:


Příloha 6:
Prohlášení / Souhlas se zpracováním osobních údajů *


, aby Třinecké železárny, a.s., Třinec zpracovávaly mé osobní údaje uvedené v dotazníku. Tento souhlas poskytuji pro účel evidence v databázi uchazečů o zaměstnání s možností budoucího oslovení s nabídkou práce, a to na dobu 2 let. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti učiněno písemně na adresu společnosti nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.
Zároveň prohlašuji, že osobní údaje v dotazníku jsou pravdivé a přesné.

.* - povinné položky
Pozn.: Pokud neoznačíte/nevyplníte požadované položky, formulář nebude možno odeslat
.