Hodnocení spokojenosti zákazníků

1. Úroveň spokojenosti se službami1.1. Prosím porovnejte kvalitu poskytovaných služeb ŽDB Drátovna a.s. - provoz Lanárna s kvalitou služeb, které Vám poskytuje jiný dodavatel lan.Hodnocení úrovně spokojenosti se službami: 5–výborná 4–velmi dobrá 3–dobrá 2–nízká 1–velmi nízkáDruh poskytovaných služeb

Hodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz Lanárna

Hodnocení jiného dodavatele

A. Dodací podmínky

Termín dodání
Dodací lhůta
Dodržování TD potvrzených v KSB. Platební podmínky

Lhůty splatnosti
Způsob platby
Cenová politika
Rabatová politikaC. Informační zabezpečení příjmu a vyřizování objednávek

Závazné potvrzení objednávek v KS
Digitalizace prodejní administrativy
Úroveň inform. o stavu zakázkyD. Balení a svazkování

Kvalita zobrazení údajů na štítku
Vázání svazků, svitků a cívek
Značení materiáluE. Úroveň realizace dodávky

Kompletnost
Dodržení množstvíF. Služby po realizaci dodávky

Míra reklamací
Doba reakce na reklamaci
Doba vyřízení reklamace
Doba plnění uznané reklamaceG. Informovanost o budoucích záměrech ŽDB Drátovna a.s. - provoz Lanárna

Informace o nových jakostech, rozměrech atp.
Úroveň webových stránekH. Flexibilita

Pružnost naší reakce na Vaše požadavky a podnětyDalší připomínky k jednotlivým poskytovaným službám:Můžete nám sdělit, se kterým dodavatelem lan jste ŽDB Drátovna a.s. - provoz Lanárna porovnával(a) ?


Do kolika dní od převzetí objednávky by měl být Váš požadavek ze strany ŽDB Drátovna a.s. potvrzen ? Do kolika dní od převzetí objednávky by měl být požadovaný produkt dodán ?
Potvrzení objednávky do dnůDodání požadovaného produktu do dnů


2. Úroveň spokojenosti s dodávanými výrobky

2.1. Porovnejte prosím, jak uvedené ukazatele zajišťuje ŽDB Drátovna a.s. - provoz Lanárna a Váš další dodavatel drátů.Hodnocení úrovně spokojenosti se službami: 5–výborná 4–velmi dobrá 3–dobrá 2–nízká 1–velmi nízká

Hodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz LanárnaHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
- minimální síla při přetržení
- skutečná síla při přetržení
- životnost
Mazání
Kroucení
Tolerance průměru délky lan
MBL - zaručená únostnost
Délková hmotnost
Umrtvení
Atest materiálu
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)
Cerifikát výrobku
Další připomínky:Související informaceMůžete nám sdělit, se kterým dodavatelem lan jste ŽDB Drátovna a.s. - provoz Lanárna porovnával(a) ?Můžete nám sdělit, jaký je podíl dodávek ŽDB Drátovna a.s. - provoz Lanárna na Vašich ročních potřebách ?


Prosím, buďte tak laskav(a) a sdělte nám předpokládaný trend vývoje objemu dodávek ŽDB Drátovna a.s. - provoz Lanárna

3. Úroveň spokojenosti se stávající nabídkou Vámi používaných lan na tuzemském trhuHodnocení tuzemského trhu


Prosím ohodnoťte, jaká je dle Vašeho názoru úroveň stávající nabídky lan na tuzemském trhu


Pokud máte určité výhrady ke stávající nabíce lan na trhu, uveďte prosím knkrétně jaké (např.: kvalita, sortiment, rozsah nabídky apod.)

4. Identifikace zákazníka


Na závěr bychom Vás rádi požádali o sdělení některých základních údajů o Vaší osobě a o firmě, ve které jste zaměstnán(a):


Vaše jméno a titul:


Funkční zařazení:


Telefon:


Fax:


E-mail:Název firmy:


Adresa firmy:


Telefon:


Fax:


E-mail:Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný průzkumu spokojenosti zákazníků.
Vyplněný dotazník bude předmětem obchodního tajemství.


Autorizační kód:
(c) MORAVIA STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.