Ocena zadowolenia klientów

1. Poziom zadowolenia z usług1.1. Prosimy porównać jakość usług świadczonych przez ŽDB Drátovna a.s. – wydział produkcji lin z jakością usług, które Państwu świadczy inny dostawca drutu.Ocena poziomu zadowolenia z usług: 5 – znakomite 4 – bardzo dobre 3 – dobre 2 – niskie 1 – bardzo niskieRodzaj świadczonych usług

Ocena ŽDB Drátovna a.s. – wydział produkcji lin

Ocena innego dostawcy

A. Warunki dostaw

Czas dostarczenia
Termin dostawy
Dotrzymywanie TD potwierdzonych w umowachB. Warunki płatności

Terminy płatności
Sposób zapłaty
Polityka cenowa
Polityka rabatowaC. Zabezpieczenie informacyjne przyjmowania i załatwiania zamówień

Wiążące potwierdzenie zamówień w umowie
Digitalizacja obsługi biurowej sprzedaży
Poziom inform. o stanie zamówieniaD. Pakowanie i wiązkowanie

Jakość zobrazowania danych na etykiecie
Wiązanie wiązek, zwojów i szpul
Oznaczenie materiałuE. Poziom realizacji dostawy

Kompletność
Dotrzymanie ilościF. Usługi dla realizacji dostawy

Miara reklamacji
Czas reakcji na reklamację
Okres załatwienia reklamacji
Czas realizacji uznanej reklamacjiG. Stopień poinformowania o przyszłych zamierzeniach ŽDB Drátovna a.s. – wydział produkcji lin

Informacja o nowych gatunkach, wymiarach itp.
Poziom stron internetowychH. Fleksybilność

Flexybilność naszej reakcji na Państwa żądania i wnioskiInne uwagi do poszczególnych świadczonych usług:Czy możecie nam Państwo zdradzić, z którym dostawcą lin porównywaliście ŽDB Drátovna a.s. ?


W ciągu ilu dni od przyjęcia zamówienia powinno zostać Państwa zapotrzebowanie potwierdzone ze strony ŽDB Drátovna a.s.? W ciągu ilu dni od przyjęcia zamówienia wymagany produkt powinien zostać dostarczony?
Potwierdzenie zamówienia do dniDostarczenie wymaganego produktu do dni


2. Poziom zadowolenia z dostarczanych wyrobów

2.1. Prosimy o porównanie, jak podane wskaźniki zapewnia ŽDB Drátovna a.s. – wydział produkcje lin i Państwa inny dostawca lin.Ocena poziomu zadowolenia z usług: 5 – znakomite 4 – bardzo dobre 3 – dobre 2 – niskie 1 – bardzo niskie

Ocena ŽDB Drátovna a.s. – wydział produkcje linOcena innego dostawcy
Własności mechaniczne
Minimalna siła przy zerwaniu
Faktyczna siła przy zerwaniu
Żywotność
Smarowanie
Skręcanie
Tolerancja średnicy długości lin
Zagwarantowana zdolność
Ciężar jednostkowy
Umartwienie
Atest wyrobu
Certyfikacja systemu
Certyfikat wyrobu
Inne uwagi:Informacje związaneCzy możecie nam Państwo zdradzić, z którym dostawcą lin porównywaliście ŽDB Drátovna a.s. – wydział produkcje lin?Czy możecie nam Państwo powiedzieć, jaki jest udział dostaw ŽDB Drátovna a.s. – wydział produkcje lin w Państwa rocznych potrzebach?


Prosimy o łaskawe podanie nam przewidywanego trendu rozwoju wielkości dostaw ŽDB Drátovna a.s. – wydział produkcje lin

3. Poziom zadowolenia z aktualnej oferty używanych przez Państwa lin na rynku krajowymOcena rynku krajowego


Prosimy o ocenę, jaki jest Państwa zdaniem poziom aktualnej oferty lin rynku krajowym


O ile macie Państwo pewne zastrzeżenia do aktualnej oferty lin na rynku, prosimy o ich skonkretyzowanie (np. jakość, asortyment, zakres oferty itp.)

4. Identyfikacja klienta


Na zakończenie pragniemy poprosić o podanie niektórych podstawowych danych o własnej osobie oraz o firmie, w której jest Pan/Pani zatrudniony(a):


Nazwisko i tytuł:


Funkcja:


Telefon:


Faks:


E-mail:Nazwa firmy:


Adres firmy:


Telefon:


Faks:


E-mail:Dziękujemy za Państwa czas poświęcony badaniu zadowolenia klientów.
Wypełniona ankieta zostanie objęta tajemnicą handlową.


Kod weryfikacyjny:
(c) MORAVIA STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.