Hodnocení spokojenosti zákazníků

1. Úroveň spokojenosti se službami1.1. Prosím porovnejte kvalitu poskytovaných služeb ŽDB Drátovna a.s. - provoz OK s kvalitou služeb, které Vám poskytuje jiný dodavatel drátu.Hodnocení úrovně spokojenosti se službami: 5–výborná 4–velmi dobrá 3–dobrá 2–nízká 1–velmi nízkáDruh poskytovaných služeb

Hodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz OK

Hodnocení jiného dodavatele

A. Dodací podmínky

Termín dodání
Dodací lhůta
Dodržování TD potvrzených v KSB. Platební podmínky

Lhůty splatnosti
Způsob platby
Cenová politika
Rabatová politikaC. Informační zabezpečení příjmu a vyřizování objednávek

Závazné potvrzení objednávek v KS
Digitalizace prodejní administrativy
Úroveň inform. o stavu zakázkyD. Balení a svazkování

Kvalita zobrazení údajů na štítku
Vázání svazků, svitků a cívek
Značení materiáluE. Úroveň realizace dodávky

Kompletnost
Dodržení množstvíF. Služby po realizaci dodávky

Míra reklamací
Doba reakce na reklamaci
Doba vyřízení reklamace
Doba plnění uznané reklamaceG. Informovanost o budoucích záměrech ŽDB Drátovna a.s. - provoz OK

Informace o nových jakostech, rozměrech atp.
Úroveň webových stránekH. Flexibilita

Pružnost naší reakce na Vaše požadavky a podnětyDalší připomínky k jednotlivým poskytovaným službám:Můžete nám sdělit, se kterým dodavatelem kordů a drátů jste ŽDB Drátovna a.s. - provoz OK porovnával(a) ?


Do kolika dní od převzetí objednávky by měl být Váš požadavek ze strany ŽDB Drátovna a.s. potvrzen ? Do kolika dní od převzetí objednávky by měl být požadovaný produkt dodán ?
Potvrzení objednávky do dnůDodání požadovaného produktu do dnů


2. Úroveň spokojenosti s dodávanými výrobky

2.1. Porovnejte prosím, jak uvedené ukazatele zajišťuje ŽDB Drátovna a.s. - provoz OK a Váš další dodavatel drátů.Hodnocení úrovně spokojenosti se službami: 5–výborná 4–velmi dobrá 3–dobrá 2–nízká 1–velmi nízká

Ocelové kordyHodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz OKHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
Rozměrová přesnost
Statická adheze
Umrtvení
Odvíjení (návin)
Kvalita povrchové úpravy
Balení
Atest výrobku
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)
Další připomínky:


Hadicové drátyHodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz OKHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
Rozměrová přesnost
Umrtvení
Odvíjení (návin)
Kvalita povrchové úpravy
Balení
Atest výrobku
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)

Další připomínky:


PneudrátHodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz OKHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
Rozměrová přesnost
Statická adheze
Umrtvení
Odvíjení (návin)
Kvalita povrchové úpravy
Balení
Atest výrobku
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)
Další připomínky:


Patní lanaHodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz OKHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
Rozměrová přesnost
Umrtvení
Odvíjení (návin)
Kvalita povrchové úpravy
Balení
Atest výrobku
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)
Další připomínky:


Ostatní pomosazené drátyHodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz OKHodnocení jiného dodavatele
Mechanické vlastnosti
Rozměrová přesnost
Umrtvení
Odvíjení (návin)
Kvalita povrchové úpravy
Balení
Atest výrobku
Cerif.syst. (ISO, VDA, ...)
Další připomínky:Související informaceMůžete nám sdělit, se kterým dodavatelem kordů a drátů jste ŽDB Drátovna a.s. - provoz OK porovnával(a) ?Můžete nám sdělit, jaký je podíl dodávek ŽDB Drátovna a.s. - provoz OK na Vašich ročních potřebách ?


Prosím, buďte tak laskav(a) a sdělte nám předpokládaný trend vývoje objemu dodávek ŽDB Drátovna a.s. - provoz OK

3. Úroveň spokojenosti se stávající nabídkou Vámi používaných produktů OK na tuzemském trhuHodnocení tuzemského trhu


Prosím ohodnoťte, jaká je dle Vašeho názoru úroveň stávající nabídky produktů OK na tuzemském trhu


Pokud máte určité výhrady ke stávající nabíce produktů OK na trhu, uveďte prosím knkrétně jaké (např.: kvalita, sortiment, rozsah nabídky apod.)

4. Identifikace zákazníka


Na závěr bychom Vás rádi požádali o sdělení některých základních údajů o Vaší osobě a o firmě, ve které jste zaměstnán(a):


Vaše jméno a titul:


Funkční zařazení:


Telefon:


Fax:


E-mail:Název firmy:


Adresa firmy:


Telefon:


Fax:


E-mail:Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný průzkumu spokojenosti zákazníků.
Vyplněný dotazník bude předmětem obchodního tajemství.


Autorizační kód:
(c) MORAVIA STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.