Ocena zadowolenia klientów

1. Poziom zadowolenia z usług1.1. Prosimy porównać jakość usług świadczonych przez ŽDB Drátovna a.s. – wydział Produkcja sprężyn (PS) z jakością usług, które Państwu świadczy inny dostawca sprężyn.Ocena poziomu zadowolenia z usług: 5 – znakomite 4 – bardzo dobre 3 – dobre 2 – niskie 1 – bardzo niskieRodzaj świadczonych usług

Ocena ŽDB Drátovna a.s. – wydział PS

Ocena innego dostawcy

A. Warunki dostaw

Czas dostarczenia
Termin dostawy
Dotrzymywanie TD potwierdzonych w umowachB. Warunki płatności

Terminy płatności
Sposób zapłaty
Polityka cenowa
Polityka rabatowaC. Zabezpieczenie informacyjne przyjmowania i załatwiania zamówień

Wiążące potwierdzenie zamówień w umowie
Digitalizacja obsługi biurowej sprzedaży
Poziom inform. o stanie zamówieniaD. Pakowanie i wiązkowanie

Jakość zobrazowania danych na etykiecie
Wiązanie wiązek, zwojów i szpul
Oznaczenie materiałuE. Poziom realizacji dostawy

Kompletność
Dotrzymanie ilościF. Usługi dla realizacji dostawy

Miara reklamacji
Czas reakcji na reklamację
Okres załatwienia reklamacji
Czas realizacji uznanej reklamacjiG. Stopień poinformowania o przyszłych zamierzeniach ŽDB Drátovna a.s. – wydział PS

Informacja o nowych gatunkach, wymiarach itp.
Poziom stron internetowychH. Fleksybilność

Flexybilność naszej reakcji na Państwa żądania i wnioskiInne uwagi do poszczególnych świadczonych usług:Czy możecie nam Państwo zdradzić, z którym dostawcą sprężyn porównywaliście ŽDB Drátovna a.s. – wydział PS?


W ciągu ilu dni od przyjęcia zamówienia powinno zostać Państwa zapotrzebowanie potwierdzone ze strony ŽDB Drátovna a.s.? W ciągu ilu dni od przyjęcia zamówienia wymagany produkt powinien zostać dostarczony?
Potwierdzenie zamówienia do dniDostarczenie wymaganego produktu do dni


2. Poziom zadowolenia z dostarczanych wyrobów

2.1. Prosimy o porównanie, jak podane wskaźniki zapewnia ŽDB Drátovna a.s. – wydział PS i Państwa inny dostawca sprężyn.Ocena poziomu zadowolenia z usług: 5 – znakomite 4 – bardzo dobre 3 – dobre 2 – niskie 1 – bardzo niskie

Ocena ŽDB Drátovna a.s. – wydział PSOcena innego dostawcy
Własności mechaniczne
Dokładność wymiarowa
Funkcjonalność sprężyny
Wiązanie, pakowanie
Kompletność mierzonych wartości
Jakość wykończenia powierzchni
Atest wyrobu
Certyfikacja systemu
Certyfikat wyrobu
Inne uwagi:Informacje związaneCzy możecie nam Państwo zdradzić, z którym dostawcą sprężyn porównywaliście ŽDB Drátovna a.s. – wydział PS?Czy możecie nam Państwo powiedzieć, jaki jest udział dostaw ŽDB Drátovna a.s. – wydział PS w Państwa rocznych potrzebach?


Prosimy o łaskawe podanie nam przewidywanego trendu rozwoju wielkości dostaw ŽDB Drátovna a.s. – wydział PS

3. Poziom zadowolenia z aktualnej oferty używanych przez Państwa sprężyn na rynku krajowymOcena rynku krajowego


Prosimy o ocenę, jaki jest Państwa zdaniem poziom aktualnej oferty sprężyn na rynku krajowym


O ile macie Państwo pewne zastrzeżenia do aktualnej oferty sprężyn na rynku, prosimy o ich skonkretyzowanie (np. jakość, asortyment, zakres oferty itp.)

4. Identyfikacja klienta


Na zakończenie pragniemy poprosić o podanie niektórych podstawowych danych o własnej osobie oraz o firmie, w której jest Pan/Pani zatrudniony(a):


Nazwisko i tytuł:


Funkcja:


Telefon:


Faks:


E-mail:Nazwa firmy:


Adres firmy:


Telefon:


Faks:


E-mail:Dziękujemy za Państwa czas poświęcony badaniu zadowolenia klientów.
Wypełniona ankieta zostanie objęta tajemnicą handlową.


Kod weryfikacyjny:
(c) MORAVIA STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.