Hodnocení spokojenosti zákazníků

Úroveň spokojenosti s dodávanými výrobky

Následující tabulka obsahuje deset aktivit dodavatele ŽDB Drátovna a.s. Každá aktivita se hodnotí zvlášť za období předchozího roku. Současně s Vaším hodnocením naší produkce a služeb prosíme o stejné hodnocení jiného Vašeho dodavatele - s tím, že budeme respektovat jeho anonymitu.Hodnocení úrovně Vaší spokojenosti: 5–výborná 4–velmi dobrá 3–dobrá 2–nízká 1–velmi nízká

Hodnocení ŽDB Drátovna a.s. - provoz PrůvlakárnaHodnocení jiného Vašeho dodavatele
1. Kvalita výrobku
2. Úroveň realizace dodávky (kompletnost, dodržené množství, způsob balení)
3. Dodržení termínů dodání
4. Úroveň sortimentu, technických parametrů a dalších užitných vlastností ve srovnán s očekávanými trendy v oboru
5. Platební podmínky
6. Cena výrobku vzhledem k tržním cenám
7. Flexibilita (rychlost a pružnost reakce výrobce na podněty a požadavky zákazníka)
8. Dokumentace k výrobkům (úplnost, doložené certifikáty a atesty)
9. Pružnost a rychlost reakce při řešení připomínek
10. Celkový dojem z výrobce
Výrobce nabízí zákazníkovi možnost vyjádřit v komentáři své náměty na zlepšení. V případě, že budete některou aktivitu hodnotit jedním bodem, žádáme Vás o uvedení důvodů:
Hodnocený výrobek


Podíl výrobku v celkovém objemu odpovídajícího nakupovaného zboží
Identifikace zákazníka


Na závěr bychom Vás rádi požádali o sdělení některých základních údajů o Vaší osobě a o firmě, ve které jste zaměstnán(a):


Vaše jméno a titul:


Funkční zařazení:


Telefon:


Fax:


E-mail:Název firmy:


Adresa firmy:


Telefon:


Fax:


E-mail:Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný průzkumu spokojenosti zákazníků.
Vyplněný dotazník bude předmětem obchodního tajemství.


Autorizační kód:
(c) MORAVIA STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.