Ocena zadowolenia klientów

1. Poziom zadowolenia z usług1.1. Prosimy porównać jakość usług świadczonych przez ŽDB Drátovna a.s. – wydział TND z jakością usług, które Państwu świadczy inny dostawca drutu.Ocena poziomu zadowolenia z usług: 5 – znakomite 4 – bardzo dobre 3 – dobre 2 – niskie 1 – bardzo niskieRodzaj świadczonych usług

Ocena ŽDB Drátovna a.s. – wydział TND

Ocena innego dostawcy

A. Warunki dostaw

Czas dostarczenia
Termin dostawy
Dotrzymywanie TD potwierdzonych w umowachB. Warunki płatności

Terminy płatności
Sposób zapłaty
Polityka cenowa
Polityka rabatowaC. Zabezpieczenie informacyjne przyjmowania i załatwiania zamówień

Wiążące potwierdzenie zamówień w umowie
Digitalizacja obsługi biurowej sprzedaży
Poziom inform. o stanie zamówieniaD. Pakowanie i wiązkowanie

Jakość zobrazowania danych na etykiecie
Wiązanie wiązek, zwojów i szpul
Oznaczenie materiałuE. Poziom realizacji dostawy

Kompletność
Dotrzymanie ilościF. Usługi dla realizacji dostawy

Miara reklamacji
Czas reakcji na reklamację
Okres załatwienia reklamacji
Czas realizacji uznanej reklamacjiG. Stopień poinformowania o przyszłych zamierzeniach ŽDB Drátovna a.s. – wydział TND

Informacja o nowych gatunkach, wymiarach itp.
Poziom stron internetowychH. Fleksybilność

Flexybilność naszej reakcji na Państwa żądania i wnioskiInne uwagi do poszczególnych świadczonych usług:Czy możecie nam Państwo zdradzić, z którym dostawcą drutów porównywaliście ŽDB Drátovna a.s. – wydział TND?


W ciągu ilu dni od przyjęcia zamówienia powinno zostać Państwa zapotrzebowanie potwierdzone ze strony ŽDB Drátovna a.s.? W ciągu ilu dni od przyjęcia zamówienia wymagany produkt powinien zostać dostarczony?
Potwierdzenie zamówienia do dniDostarczenie wymaganego produktu do dni


2. Poziom zadowolenia z dostarczanych wyrobów

2.1. Prosimy o porównanie, jak podane wskaźniki zapewnia ŽDB Drátovna a.s. – wydział TND i Państwa inny dostawca drutów.Ocena poziomu zadowolenia z usług: 5 – znakomite 4 – bardzo dobre 3 – dobre 2 – niskie 1 – bardzo niskie

Druty do produkcji śrubOcena ŽDB Drátovna a.s. – wydział TNDOcena innego dostawcy
Własności mechaniczne
Dokładność wymiarowa
Waga cewki
Wiązanie, pakowanie
Odwijanie (nawój)
Jakość wykończenia powierzchni
Moźliwość zpęczniania
Umartwienie
Atest wyrobu
Certyfikacja systemu
Certyfikat wyrobu
Inne uwagi:


Druty ciągnione z połyskiemOcena ŽDB Drátovna a.s. – wydział TNDOcena innego dostawcy
Własności mechaniczne
Dokładność wymiarowa
Waga cewki
Wiązanie, pakowanie
Odwijanie (nawój)
Jakość wykończenia powierzchni
Moźliwość zpęczniania
Umartwienie
Atest wyrobu
Certyfikacja systemu
Certyfikat wyrobu
Inne uwagi:


Druty twardeOcena ŽDB Drátovna a.s. – wydział TNDOcena innego dostawcy
Własności mechaniczne
Dokładność wymiarowa
Waga cewki
Wiązanie, pakowanie
Odwijanie (nawój)
Jakość wykończenia powierzchni
Moźliwość zpęczniania
Umartwienie
Atest wyrobu
Certyfikacja systemu
Certyfikat wyrobu
Inne uwagi:


Druty wyżarzaneOcena ŽDB Drátovna a.s. – wydział TNDOcena innego dostawcy
Własności mechaniczne
Dokładność wymiarowa
Waga cewki
Wiązanie, pakowanie
Odwijanie (nawój)
Jakość wykończenia powierzchni
Moźliwość zpęczniania
Umartwienie
Atest wyrobu
Certyfikacja systemu
Certyfikat wyrobu
Inne uwagi:


Pozostałe drutyOcena ŽDB Drátovna a.s. – wydział TNDOcena innego dostawcy
Własności mechaniczne
Dokładność wymiarowa
Waga cewki
Wiązanie, pakowanie
Odwijanie (nawój)
Jakość wykończenia powierzchni
Moźliwość zpęczniania
Umartwienie
Atest wyrobu
Certyfikacja systemu
Certyfikat wyrobu
Inne uwagi:Informacje związaneCzy możecie nam Państwo zdradzić, z którym dostawcą drutów porównywaliście ŽDB Drátovna a.s. – wydział TND?Czy możecie nam Państwo powiedzieć, jaki jest udział dostaw ŽDB Drátovna a.s. – wydział TND w Państwa rocznych potrzebach?


Prosimy o łaskawe podanie nam przewidywanego trendu rozwoju wielkości dostaw ŽDB Drátovna a.s. – wydział TND

3. Poziom zadowolenia z aktualnej oferty używanych przez Państwa drutów na rynku krajowymOcena rynku krajowego


Prosimy o ocenę, jaki jest Państwa zdaniem poziom aktualnej oferty drutów na rynku krajowym


O ile macie Państwo pewne zastrzeżenia do aktualnej oferty drutów na rynku, prosimy o ich skonkretyzowanie (np. jakość, asortyment, zakres oferty itp.)

4. Identyfikacja klienta


Na zakończenie pragniemy poprosić o podanie niektórych podstawowych danych o własnej osobie oraz o firmie, w której jest Pan/Pani zatrudniony(a):


Nazwisko i tytuł:


Funkcja:


Telefon:


Faks:


E-mail:Nazwa firmy:


Adres firmy:


Telefon:


Faks:


E-mail:Dziękujemy za Państwa czas poświęcony badaniu zadowolenia klientów.
Wypełniona ankieta zostanie objęta tajemnicą handlową.


Kod weryfikacyjny:
(c) MORAVIA STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.