NÁPOVĚDA
Domníváte-li se, že vaše nebo ve spoluautorství vytvořené dosud ještě v Třineckých železárnách neznámé technické, výrobní, výrobkové nebo provozní zdokonalení přinese podniku ekonomický prospěch, nebo mimoekonomický společenský prospěch většího významu, jako řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí,
zvolte podání zlepšovacího návrhu.

Má-li vaše zdokonalení význam jen pro váš provoz, je bez větších nákladů ihned realizovatelný a podle vašeho uvážení má menší význam s nevyčíslitelným prospěchem,
zvolte podání drobného zdokonalení.

Bude-li během rozhodnutí zjištěno, že podaný zlepšovací návrh dosahuje jen úrovně drobného zdokonalení, může být takto překvalifikován.

Zavřít tuto nápovědu

Osobní čísloKontrolní kód (při prvním přihlášení bude takto nastaven)Datum narození ve tvaru D.M.RRRR (v případě prvního přihlášení)E-mailová adresa (v případě prvního přihlášení)


E-mailová adresa je evidována v databázi zlepšovatelů pro účel vzájemné komunikace mezi společností Třinecké železárny, a.s. a zlepšovatelem, a to po dobu platnosti Vaší nabídky.