NÁPOVĚDA
Domníváte-li se, že vaše nebo ve spoluautorství vytvořené dosud ještě v ŽDB DRÁTOVNA a.s. neznámé technické, výrobní, výrobkové nebo provozní zlepšení přinese podniku ekonomický prospěch, nebo mimoekonomický společenský prospěch většího významu, jako řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí,
zvolte podání zlepšovacího návrhu.

Má-li vaše zlepšení význam jen pro váš provoz, je bez větších nákladů ihned realizovatelné a podle vašeho uvážení má menší význam s nevyčíslitelným prospěchem,
zvolte podání zlepšovacího návrhu.

Bude-li během rozhodnutí zjištěno, že podaný zlepšovací návrh dosahuje jen úrovně drobného zlepšení, může být takto překvalifikován.

Zavřít tuto nápovědu

Osobní čísloKontrolní kód (při prvním přihlášení bude takto nastaven)Datum narození ve tvaru D.M.RRRR (v případě prvního přihlášení)E-mailová adresa (v případě prvního přihlášení)


E-mailová adresa je evidována v databázi zlepšovatelů pro účel vzájemné komunikace mezi společností ŽDB DRÁTOVNA a.s. a zlepšovatelem, a to po dobu platnosti Vaší nabídky.