Žádáme Vás o vyplnění marketingového dotazníku pro účely evidence Vaší společnosti v interní databázi Moravia Steel a.s.
Veškeré Vámi uvedené údaje budou sloužit jen pro účely společnosti Moravia Steel a.s.
Vyplňování dotazníku věnujte náležitou pozornost.
Děkujeme za Váš čas.
Plese fill in the following supplier questionaire for the purpose of record of your company in the internal database of Moravia Steel a.s.
All provided information will be used for internal purposes of Moravia Steel a.s. only.
Thank you for your time.
český
english