www.trz.cz
apl.trz.cz

Benefity
portálová aplikace pro vkládání objednaných nebo čerpaných benefitů u jednotlivých dodavatelů benefitů zaměstnancům skupiny TŽ/MS
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/benefity.nsf
Časová okna
webové rozhraní pro přihlašování vozidel se šrotem s následným zpracováním v SAP ZVTIR
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/tircos
Dokumentace PO
dokumentace zdolávání požárů, je zde vidět charakter objektu, hasební látky a doporučení pro velitele zásahu
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/dopo
Exkurze
formulář pro vyplnění žádosti o exkurze do TŽ spolu s odsouhlašením dodržování bezpečnostních podmínek v TŽ.
bez přihlášení
https://apl.trz.cz/exkurze
Externí faktury - portál
Portálová aplikace pro vkládání dodavatelských faktur našimi dodavateli.
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/ExtFakt.nsf
Hydranty a hasící přístroje
seznam hydrantů, jejich umístění, specifikace a číslo
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/hydranty
Invent aréna 2018 - přihláška
přihlašovací aplikace na akci Invent aréna 2018
bez přihlášení
https://apl.trz.cz/WEB/TRISIA/InventarProg.nsf/pageUvod?OpenPage
Investiční portál
nabídky dodavatelů pro realizaci investičních akcí
bez přihlášení
https://apl.trz.cz/investice-vr
KČT Třinec
webová stránka KČT Třinec
bez přihlášení
https://apl.trz.cz/kct-trinec
KČT Třinec - redakce
redakční systém pro webovou stránku KČT Třinec
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/kct-trinec-redakce.nsf
Marketingový dotazník přepravy MS
Dotazník spokojenosti pro dodavatele přepravy
bez přihlášení
https://apl.trz.cz/web/marketindotazms.nsf
Objednávky pohoštění
Objednávají se rauty v Trisii, Johaně, Kozinci, Werk aréně.
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/UCETNIC/NaklPoh.nsf
Odběratelské faktury
Portál s vystavenými odběratelskými fakturami odběratelům TŽ/MS
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/OdbFaktPortal.nsf
Odborná knihovna - přehled knižního fondu
Informace o knihách, které jsou zaměstnancům k dispozici v odborné knihovně TT
bez přihlášení
https://apl.trz.cz/knihovna
Opravy vozíků W-CHARIOTS
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/WEB/opravyVoCh.nsf
Portál přepravy MS
Zákaznický portál pro poptávky a objednávky přepravních služeb pro společnost MORAVIA STEEL
je nutné přihlášení
http://www3.trz.cz/WEB/PortalPrepravy.nsf
Pozvánky
bez přihlášení
https://apl.trz.cz/web/pozvanky.nsf
Registr dodavatelů investičních akcí
evidence zájemců (= společností) o realizaci investičních akcí v TŽ
bez přihlášení
https://apl.trz.cz/web/dodia.nsf
Reporting DSP
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/ocekskut.nsf
Restaurace Trisia
jídelníček
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/RestTrisia.nsf
Telefonní seznam
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/telsez.nsf
Uchazeči o zaměstnání
bez přihlášení
https://apl.trz.cz/web/KarieraTZ2023.nsf/formNaborovy_CZ?OpenForm
VF Časová okna
časová okna pro hlášení odvozu vyrobených zakázek
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/vf/CasOknaVFweb.nsf
VF prodejní portál
prodej
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/vf/VFportalWEB.nsf
VO Grafikony
Aplikace zpracovává informace pro interní potřeby vysokopecařů.
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/VOGrafikony.nsf
VOve Grafikony
Aplikace zpracovává informace pro interní potřeby vysokopecařů na elektroocelárně.
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/VOveGrafikony.nsf
XLS Aglo - výkazy
Výkazy z Aglomerace ve formátu excelové tabulky. Určeno pro mobilní přístup.
je nutné přihlášení
https://apl.trz.cz/web/XLSrudiste.nsf/viewWeb/PRVNI?OpenDocument
Zlepšovací návrhy
aplikace pro zlepšovatele mezi zaměstnanci Třineckých železáren, umožňující vkládání nových a základní přehled o existujících zlepšovacích návrzích a drobných zlepšeních
bez přihlášení
https://apl.trz.cz/web/znweb.nsf